Blog

view:  full / summary

Arbeidsmediaton, een feit bij Hints!

Posted on June 12, 2013 at 8:34 AM Comments comments (1)
Steeds vaker wordt bij arbeidsconflicten een mediator ingeschakeld. Deze kan als neutrale procesbegeleider voorkomen dat de gang naar de (kanton)rechter wordt gemaakt. Meestal kunnen partijen na individuele intakegesprekken, gevolgd door 1 of 2 mediationbijeenkomsten, verder. Al dan niet met elkaar. Sinds mei 2013 ben ik gecertificeerd Arbeidsmediator! Beschikbaar op locatie van betrokken partijen of op neutraal terrein.

Geslaagd!

Posted on April 9, 2013 at 2:16 PM Comments comments (0)
Op 24 maart viel de brief in de bus: ik ben geslaagd voor de kennistoets Mediation!
De volgende stap; aan de slag als mediator en ook een  verdiepingstraining in Arbeidsmediation. Dat rond ik in de maand mei af. Een prachtig vak!

Als werken niet meer gaat

Posted on February 4, 2013 at 4:28 AM Comments comments (0)
Van de mensen die zich ziek melden doet een derde dat wegens psychische klachten en een vierde van deze mensen meldt zich vervolgens ziek vanwege een arbeidsconflict. Daarnaast komt het ook voor dat mensen zich ziekmelden vanwege onenigheid met een collega. Vrijwel nooit is een conflict direct een reden om het werk te staken. Dat gebeurt pas nadat het conflict geëscaleerd is. Arbeidsconflicten tussen een werknemer en een leidinggevende of een collega brengen veel kosten met zich mee. Behalve de kosten van het verzuim, komen daarbij de kosten voor verloren tijd, werkstress, verminderde productie en slechte motivatie. Uit de praktijk blijkt dat mediation bij een conflict op de werkvloer uitermate succesvol is. Doordat cliënten tijdens de mediation of conflictbemiddeling weer met elkaar in gesprek komen, geldt voor ruimt 80% dat het conflict op een constructieve wijze wordt opgelost.
 
 
.

We zijn begonnen!

Posted on September 20, 2012 at 6:15 AM Comments comments (191)
Na een traject van assesment, coaching en het gevoel van: IK WIL WAT ANDERS, ben ik er klaar voor: ik word mediator!
 
De kop is eraf. Ik sta nog niet ingeschreven in het register van NMI, maar de opleiding ga ik volgen. Binnen een jaar is dat een feit. En intussen loop ik mee, doe ervaring op en ben af en toe assistent mediator.

Rss_feed